Najnowsze artykuły

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu zambrowskiego związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie z dnia 23 wrzesień 2020r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu zambrowskiego związaną […]

Komunikat dla osób podróżujących w dn. 17.08.2020 r. pociągiem PKP Intercity S.A. relacji Warszawa Centralna ↔ Kraków Główny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, aby osoby podróżujące w dn. 17.08.2020 r. pociągiem PKP Intercity S.A. relacji Warszawa […]

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały […]

Pokaż, jak wyglądały Twoje aktywne wakacje!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, iż na Facebooku Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowano konkurs promujący aktywność fizyczną podczas wakacji […]

Informacja o dopuszczalnych wartościach narażenia zawodowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie nawiązując do dalszych prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników […]

Obsługa klientów w sposób ograniczony

+ 48 222 500 115 Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i […]

Zasady i ograniczenia dla przedsiębiorców branży spożywczej

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku w związku z utrzymaniem stanu epidemii na obszarze kraju oraz wejściem w życie […]

Zarządzenie Nr 6/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie z dnia 01.04.2020

W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zalecenia dla konsumentów w związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności a zakażeniem koronawirusem

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku w związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności a zakażeniem koronawirusem informuje w […]

Zalecenia PPWIS w Białymstoku do zakładów prowadzących produkcję, dystrybucję żywności, w tym gotowych potraw i posiłków

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zamieszczoną na stronie internetowej (http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route) obecnie brak jest dowodu, że żywność […]