Szczepienia ochronne to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży

Podczas wyjazdów wakacyjnych lub służbowych podróżni bardzo często stykają się z chorobami, które nie występują albo występują rzadko w krajach ich zamieszkania. Wykaz zalecanych szczepień ochronnych oraz sposób finansowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi
. Sposób finansowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Planowanie szczepień osób udających się w podróż zagraniczną

  1. Zgłoś się na konsultację lekarską w sprawie szczepień ochronnych Specjalistycznych informacji udzieli Ci lekarz chorób tropikalnych lub medycyny podróży. Na 4-8 tygodni przed wyjazdem zgłoś się na konsultację lekarską w sprawie szczepień ochronnych. Informacje uzyskasz w najbliższym punkcie szczepień.
  2. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.
  3. Zabierz w podróż niezbędne dokumenty. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szczepienia jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień tzw. „żółta książeczka” (International Certificates of Vaccination), która wystawiana jest w poradniach medycyny podróży oraz punktach szczepień.

WYKAZ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi)

Szczepienie przeciw:

  1)   wirusowemu zapaleniu wątroby typu A;

  2)   wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

  3)   nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince);

  4)   odrze;

  5)   różyczce;

  6)   ospie wietrznej;

  7)   grypie;

  8)   rotawirusom;

  9)   błonicy;

  10)  tężcowi;

  11)  krztuścowi;

  12)  Streptococcus pneumoniae;

  13)  Neisseria meningitidis;

  14)  pałeczkom Haemophilus influenzae typu b;

  15)  kleszczowemu (arbowirusowemu) zapaleniu mózgu;

  16)  cholerze;

  17)  durowi brzusznemu;

  18)  wściekliźnie;

  19)  ostremu zapaleniu rogów przednich rdzenia (chorobie Heinego-Medina);

  20)  żółtej gorączce1);

  21)  ludzkiemu wirusowi brodawczaka;

  22)  gruźlicy.

______

1)   Szczepienie przeciw żółtej gorączce jest zalecanym szczepieniem ochronnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wykonywanie szczepienia przeciw żółtej gorączce u osób wyjeżdżających za granicę regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne oraz przepisy sanitarne poszczególnych krajów.

Schemat dawkowania oraz czas utrzymywania się odporności

Choroba Schemat dawkowania Czas utrzymywania się odporności
błonica 1 dawka domięśniowo 10 lat
tężec 1 dawka domięśniowo 10 lat
poliomyelitis 1 dawka domięśniowo 10 lat
WZW typu A 1 dawka domięśniowo przed wyjazdem
dawka uzupełniająca po 6-12 miesiącach
odporność wieloletnia
WZW typu B 3 dawki domięśniowo
schemat 0, 1, 6, 12 miesięcy
przynajmniej 2 dawki przed wyjazdem
odporność wieloletnia
żółta gorączka[1] (żółta febra) 1 dawka podskórnie
przynajmniej 10 dni przed wyjazdem
odporność wieloletnia
dur brzuszny 1 dawka domięśniowo 3 lata
cholera 2 dawki doustnie 2 lata
kleszczowe zapalenie mózgu 3 dawki domięśniowo
schemat: 0/1-3 miesiąc, 6-12 miesiąc
3 lata
wścieklizna[2] 3 dawki domięśniowo
schemat 0-7-28 dni-1rok
5 lat
zakażenia meningokokowe[3] 1 dawka domięśniowo zależnie od rodzaju zastosowanej szczepionki

[1] szczepienie obowiązkowe – rejon Afryki i Ameryki Południowej; przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw żółtej gorączce jest ciąża
[2] szczepienie przeciw wściekliźnie (przedekspozycyjne) jest zalecane dla osób szczególnie narażonych: np. weterynarzy, leśników, wyjeżdżający w rejony zagrożone wścieklizną
[3] zakażenia meningokokowe – szczepienie obowiązkowe dla osób udających się do Arabii Saudyjskiej


WYKAZ PUNKTÓW, W KTÓRYCH MOŻNA WYKONAĆ SZCZEPIENIA

PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO:

Centrum Medyczne Lux Med Sp. z o.o.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 52, 15-687 Białystok

tel.: (85) 662-91-99, (85) 664-19-02

Telefoniczna rejestracja oraz informacja: 22 33 22 888

Centrum Medyczne Lux Med Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 39, 15-213 Białystok

tel.: (85) 679-51-99, 669-10-20-80

Telefoniczna rejestracja oraz informacja: 22 33 22 888

Centrum Medyczne Lux Med Sp. z o.o.

ul. 1000-lecia PP 10, 15-111 Białystok

tel. 604-200-481

Telefoniczna rejestracja oraz informacja: 22 33 22 888

Humana Medica Omeda Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 39, 15-482 Białystok

tel. (85) 654-53-53, (85) 743 69 21

Poradnia Chorób Zakaźnych

ul. Łąkowa 9, 15-687 Białystok

tel. 604-450-193

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „Eskulap”

ul. Nowy Świat 11 C

15-453 Białystok

tel.: (85) 745-00-36

centrala tel. (85) 745-00-30

Qmedica Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 30/1U, 15-305 Białystok

tel. (85) 679-51-02

Specjalistyczny Gabinet Lekarski, Prof. dr hab. Anatol Panasiuk – specjalista chorób morskich i tropikalnych i chorób zakaźnych
ul. Leszczynowa 17, Białystok – Grabówka
tel.: 605134720

NZOZ Nelmed
ul. Łąkowa 9, Białystok
tel.: 85 741 33 44,  604 450 193

Twoja Klinika
ul. Młynowa 38 lok 4/2, Białystok
tel.: 735969555

Źródło:

https://gis.gov.pl/

https://szczepieniadlapodrozujacych.pl/

https://szczepienia.gis.gov.pl/