Nowe narkotyki w Polsce – Raport Głównego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, iż ukazał się kolejny, czwarty już Raport dokumentujący działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, który przedstawia aktualną sytuację w kraju. Zachęcam do zapoznania się z nim. Warto zwrócić uwagę na nowatorskie ujęcie aspektów prawnych po nowelizacji przepisów oraz epidemiologię zatruć  – zwłaszcza pozyskiwanie i rejestrację zatruć i zgonów.

Zdrowie publiczne jest wszak priorytetem w działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a próby wprowadzania do obrotu nowych narkotyków tzw. dopalaczy, stanowią jego poważne zagrożenie.

Wersja elektroniczna Raportu jest dostępna na stronie:
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/Raport-G%C5%82%C3%B3wnego-Inspektora-Sanitarnego.Nowe-narkotyki-w-Polsce-2017-2018..pdf.