Archiwum: Październik 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie zaprasza do udziału w kampanii Państwowej Inspekcji Pracy pt. ”Dobry przepis na bezpieczeństwo”, której celem jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w […]

Czytaj dalej