„Dobry przepis na bezpieczeństwo”- kampania skierowana do podmiotów branży przetwórstwa mięsnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie zaprasza do udziału w kampanii Państwowej Inspekcji Pracy pt. ”Dobry przepis na bezpieczeństwo”, której celem jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji.

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo ”skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, których działalność obejmuje przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcję wyrobów z mięsa,włączając wyroby z mięsa drobiowego.
Szczegółowe informacje nt. kampanii można znaleźć na stronie www.bhpnatak.pl. Wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z informacjami o projekcie, bez płatnymi publikacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w masarniach i ubojniach. Przekaz obejmie także informację o kontrolach planowanych przez PIP w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego i o możliwości udziału w programie prewencyjnym,który umożliwia pracodawcy skorzystanie z bezpłatnej pomocy ekspertów PIP.