Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przekazuje w załączeniu Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej.

https://www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-rak-wytyczne-who-draft.pdf