Zawiadomienie o wyłonieniu oferenta

Dotyczy ogłoszenia o sprzedaży samochodu z dnia 28 listopada
2019 r.