Skąd się biorą produkty ekologiczne?

 „Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres przedszkolny jest pierwszym etapem kształcenia, etapem intensywnego rozwoju psychofizycznego dziecka, jak również kształtowania postaw prozdrowotnych. Stąd szczególnie istotnym w tym wieku jest podjęcie działań w ramach edukacji zdrowotnej, będącej niezbędnym, komplementarnym elementem promocji zdrowia.

Rolnictwo ekologiczne wykorzystuje w odpowiedzialny sposób energię i zasoby naturalne, takie jak woda, gleba, materia organiczna i powietrze, jednocześnie zachowując bioróżnorodność oraz dobrostan zwierząt. Jest to szczególnie ważne w dobie zagrożenia kryzysem klimatycznym na świecie.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.

Celem głównym programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zapraszamy przedszkola do udziału w programie!

Więcej informacji na stronach:

Rodzice:

https://drive.google.com/open?id=1l1Q_tOwRIxi-6e4lmsOrARqRUrPFiArV

Nauczyciele/opiekunowie:

https://drive.google.com/open?id=1XCogkJV0cBeeFDhXl VPzAZmA4781JvJc