KOMUNIKAT WSPÓLNY Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego