„Szkoła wolna od używek” konkurs dla szkół podstawowych