Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotycząca utrzymania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.