Zasady i ograniczenia dla przedsiębiorców branży spożywczej

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku w związku z utrzymaniem stanu epidemii na obszarze kraju oraz wejściem w życie nowych ograniczeń, ponownie wskazuje przedsiębiorcom branży spożywczej prowadzącym działalność na terenie woj. podlaskiego na obowiązek:

  1. bezwzględnego przestrzegania dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych i handlowych w prowadzonej działalności związanej z „żywnością”,
  2. realizacji usług polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki (powiadomienie właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zmianie formy działalności jest niezbędne),
  3. zakazu prowadzenia działalności związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
  4. zakazu prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych,
  5. zapewnienia rękawiczek jednorazowego użytku lub środków do dezynfekcji rąk klientom obiektów handlowych,
  6. dokonywania po każdym kliencie dezynfekcji stanowisk obsługi lub stanowisk kasowych,
  7. zwiększenia częstotliwości prowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji wózków i koszy przeznaczonych dla kupujących.
  8. zapewnienia „drożności” ciągów komunikacyjnych na hali sprzedaży umożliwiających poruszanie się klientów z zachowaniem bezpiecznej odległości.

Wskazuję ponadto, że nadal obligatoryjnym jest prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem żywnościowym, celem zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych produktów spożywczych i potraw.

Zasady i ograniczenia dla przedsiębiorców branży spożywczej.2Ponadto w związku ze zbliżającym się okresem przedświątecznym bezwzględnie należy zapewnić odpowiednie warunki przechowywania, ekspozycji, rotacji towaru, przestrzegając równocześnie zakazów i ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV -2.