Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Materiały

Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020
Wytyczne​_dla​_szkół​_i​_placówek​_-​_wrzesień​_2020​_aktualizacja​_21-08-2020.pdf 0.12MB

 Wytyczne żłobki przedszkola – aktualizacja – lipiec 2020
Wytyczne​_żłobki​_przedszkola​_III​_aktualizacja.pdf 4.15MB

Zalecenia dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej
Zalecenia​_-​_dobre​_rady​_dla​_szkół​_-​_strefa​_czerwona​_i​_żólta.docx 0.03MB