Pokonałeś COVID-19 ? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

  • miały potwierdzony dodatni wynik badania na koronawirusa,
  • przeszły leczenie i zostały uznane za osoby w pełni zdrowe,
  • uzyskały dwa ujemne wyniki badania na koronawirusa, a od wykonania ostatniego badania minęło minimum 14 dni,
  • są w wieku 18-60 lat,
  • nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób,
  • spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza.
  • osocza nie mogą oddać kobiety, które były w ciąży, osoby po przetoczeniach krwi oraz osoby z alloprzeciwciałami do antygenów HLA. 

Regionalne Centrum Krwiodactwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku uruchomiło dodatkowy numer telefonu dla Ozdrowieńców. Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 663884663 do godziny 17.30. Aktualne pozostają też pozostałe telefony: 857456301, 857456311, 857456333 aktywne w godzinach pracy RCKiK w Białymstoku.

Ozdrowieńcy, którzy przechorowali COVID-19 i chcą oddać osocze, muszą spełnić takie same wymagania, co Dawcy Krwi!