admin

Popularne

#SzczepimySię

#SzczepimySię Jesteś pracownikiem sektora ochrony zdrowia? Zgłoś się na szczepienie przeciw #COVID19 ❗️ #SzczepimySię A ty dla kogo się zaszczepisz? #SzczepimySię Dlaczego warto się zaszczepić? Szczepionka zmniejsza ryzyko zachorowania na COVID-19.Więcej informacji ➡ https://www.gov.pl/…/dlaczego-warto-sie-zaszczepic… Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne

Komary w Polsce a ryzyko zdrowotne – informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Komary dają się w tym roku nieźle we znaki. Po ulewnym maju nastąpił prawdziwy wylęg komarów, które skutecznie uprzykrzają ludziom spędzanie czasu na świeżym powietrzu – nie tylko nad wodą.  W związku z plagą komarów podajemy komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) nt. ryzyka zdrowotnego związanego z dużym namnażaniem się komarów – https://gis.gov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego/, w którym zawarto […]

Wytyczne i zalecenia dla producentów produkcji pierwotnej owoców i warzyw

Wytyczne i zalecenia dla producentów produkcji pierwotnej owoców i warzyw w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego świeżych owoców i warzyw oraz kiełków na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny. Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej […]

Najnowsze wpisy

#SzczepimySię

#SzczepimySię Jesteś pracownikiem sektora ochrony zdrowia? Zgłoś się na szczepienie przeciw #COVID19 ❗️ #SzczepimySię A ty dla kogo się zaszczepisz? #SzczepimySię Dlaczego warto się zaszczepić? Szczepionka zmniejsza ryzyko zachorowania na COVID-19.Więcej informacji ➡ https://www.gov.pl/…/dlaczego-warto-sie-zaszczepic… Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne

Korespondencja i infolinia dla obywateli dotycząca COVID-19.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  (PSSE) w Zambrowie informuje, że w związku  z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać: online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115. Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020 r. […]

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

„W czasach pandemii COVID-19 pamiętajmy o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i pozostańmy zjednoczeni w ochronie antybiotyków” “In times of COVID-19, don’t give up on antimicrobial resistance (AMR)and stay united to preserve antimicrobials” (WHO) Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach  (18 listopada 2020) i  Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach   (18-24 listopada 2020)                    W dniu […]

Pokonałeś COVID-19 ? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi! Kto może oddać osocze? Osocze może zostać pobrane od osób, które: miały potwierdzony dodatni wynik badania na koronawirusa, przeszły leczenie […]

Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych: D jak dystans D jak dezynfekcja M jak maseczka A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie […]

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej): lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos; ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących […]

Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat dotyczy prac Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej nad kolejnymi zmianamidyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażeniana działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy.

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

Dostęp konsumenta do zamieszczanych na bieżąco informacji dotyczących niebezpiecznej żywności/wyrobu do kontaktu z żywnością, wycofywanych z obrotu handlowego https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenia (w tym na terenie województwa podlaskiego).

Komunikat dla osób podróżujących w dn. 17.08.2020 r. pociągiem PKP Intercity S.A. relacji Warszawa Centralna ↔ Kraków Główny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, aby osoby podróżujące w dn. 17.08.2020 r. pociągiem PKP Intercity S.A. relacji Warszawa Centralna ↔ Kraków Główny (mieszkańcy powiatu zambrowskiego),  u których wystąpiły objawy COVID-19 zgłosiły się do lekarza POZ i powiadomiły  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Zambrowie – tel.: 504 734 704, 86 276 30 73.

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, […]