Bez kategorii

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie z dnia 23 wrzesień 2020r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu zambrowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. Dane z powiatu zambrowskiego na dzień 23 wrzesień 2020r. na godzinę 11:00. 39 Liczba potwierdzonych przypadków zakażeń od początku epidemii 1 Liczba aktywnych przypadków zakażeń 152 Liczba osób […]

Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, aby osoby podróżujące w dn. 17.08.2020 r. pociągiem PKP Intercity S.A. relacji Warszawa Centralna ↔ Kraków Główny (mieszkańcy powiatu zambrowskiego),  u których wystąpiły objawy COVID-19 zgłosiły się do lekarza POZ i powiadomiły  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Zambrowie – tel.: 504 734 704, 86 276 30 73.

Czytaj dalej

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, […]

Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, iż na Facebooku Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowano konkurs promujący aktywność fizyczną podczas wakacji spędzanych wspólnie z rodziną. https://www.facebook.com/GISgovpl 5 najbardziej kreatywnych i ciekawych sposobów przedstawienia aktywnego wypoczynku z rodziną zostanie nagrodzonych.  Konkurs będzie trwał do 7.09.2020 r. Regulamin konkursu znajdziecie Państwo pod linkiem do postu na Facebooku: https://bit.ly/2FJAOMG. […]

Czytaj dalej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie nawiązując do dalszych prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy i decyzji podjętej na 95 posiedzeniu tej Komisji przekazuje kolejne komunikaty (XI i XII) odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Komunikaty dostępne […]

Czytaj dalej

+ 48 222 500 115 Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi Szanowni Państwo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że w związku z wystąpieniem stanu epidemii Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie do odwołania będzie wykonywała zadania […]

Czytaj dalej

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku w związku z utrzymaniem stanu epidemii na obszarze kraju oraz wejściem w życie nowych ograniczeń, ponownie wskazuje przedsiębiorcom branży spożywczej prowadzącym działalność na terenie woj. podlaskiego na obowiązek: bezwzględnego przestrzegania dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych i handlowych w prowadzonej działalności związanej z „żywnością”, realizacji usług polegających wyłącznie na przygotowywaniu […]

Czytaj dalej

W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Czytaj dalej

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku w związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności a zakażeniem koronawirusem informuje w sprawie. Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, obecnie brak jest dowodów sugerujących przenoszenie SARS-CoV-2 przez żywność. Niemniej w związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii zalecam: rób zakupy spożywcze w sklepie, w […]

Czytaj dalej

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zamieszczoną na stronie internetowej (http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route) obecnie brak jest dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe dane związane z występowaniem koronawirusów nie wskazują na przenoszenie wirusów poprzez żywność.  Niemniej jednak, w obecnej sytuacji epidemiologicznej przypominam o: OBOWIĄZKU NACZELNYM – PRAKTYKOWANIA USTALONYCH […]

Czytaj dalej